Byggblankett 8402:2011

eBlankett
NOK 345,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
English title: Standard form of contract for consultancy commissions with remuneration on the basis of actual time taken
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 2 (2011-02-03)
Price:

NOK 345,00 (excl. VAT)
NOK 431,25 (with VAT)

Product information: Dette formularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8402.
Adopted: 2011-02-03