NS-EN 81-41:2010

NOK 1 036,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport av personer og varer - Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet
English title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2011-03-01)
Number of pages: 100
Price:

NOK 1 036,00 (excl. VAT)
NOK 1 295,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
NS ICS 11
NS ICS 11.180.10
Committee: SN/K 037
Adopted: 2011-03-01
ICS: 11.180.10 - Hjelpemidler og tilpasninger for bevegelse
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper