NS-EN 13501-1:2007+A1:2009

NOK 1 036,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning
English title: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2009-12-01)
Supersedes: NS-EN 13501-1:2007 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 13501-1:2018 Check Published
Number of pages: 52
Price:

NOK 1 036,00 (excl. VAT)
NOK 1 295,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 13
Scope: Denne europeiske standarden gir prosedyren for klassifisering av materialers egenskaper ved brannpåvirkning for byggevarer, medregnet produkter innarbeidet i bygningsdeler. Produkter vurderes i forhold til deres sluttbruk. Dette dokumentet gjelder for to kategorier, som behandles separat i denne europeiske standarden: – byggevarer, unntatt gulvbelegg og lineære varmeisolasjonsprodukter for rør; – gulvbelegg; – lineære varmeisolasjonsprodukter for rør. MERKNAD Behandlingen av noen produktgrupper pågår fremdeles og kan nødvendiggjøre endringer i denne europeiske standarden (se kommisjonsvedtak 2000/147/EF).
Committee: SN/K 015
Adopted: 2009-12-01
Withdrawn: 2019-03-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler