Byggesaksblanketter

eBlankettsamling
NOK 2 055,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Samlingen inneholder alle Byggesaksblanketter
English title: The collection contains all standards within ICS 923: BE blanketter
Item type: eBlankettsamling
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-07-01)
Price:

NOK 2 055,00 (excl. VAT)
NOK 2 568,75 (with VAT)

Full price: NOK 2 055,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 2 568,75 (with VAT)

Product information: Abonner på standardsamling for BE blanketter. Tjenesten "abonnement på web" sikrer at du alltid har oppdaterte versjoner av standardene du trenger. En abonnementsavtale går over 3 år, og prisen er meget fordelaktig. Nye revisjoner av standardene legges automatisk inn i løsningen uten ekstra kostnad. Ta kontakt med en av våre selgere på e-post: salg@standard.no, eller telefon 67 83 87 00 for å få et tilbud.
Adopted: 2011-07-01

 

Innhold av samlingen (18)

NOK 192,00 (excl. VAT)

Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Boligspesifikasjon i GAB

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Boligspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelse

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Egenerklæring for selvbygger

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Søknad om midlertidig brukstillatelse Kommunens saksnr.

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

Søknad om ferdigattest

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 192,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access
  1 - 18