NS 8435:2011

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
English title: General conditions of contract for personal assistance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-08-01)
Superseded by: NS 8435:2017 Check Published
Number of pages: 12
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.99
NS ICS 11
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste. Formålet med kontrakten er å legge grunnlaget for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten. Kontrakten skal videre fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid. Målsettingen med ordningen om brukerstyrt personlig assistanse, er at den som har et tjenestebehov, skal få et så selvstendig liv som mulig. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.
Scope: Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste.
Committee: SN/K 525
Adopted: 2011-08-01
Withdrawn: 2017-10-01
ICS: 03.080.99 - Andre tjenester
11.020 - Medisinsk vitenskap og utstyr til helsevesenet. Generelt
11.020.10 - Helsetjenester generelt