Byggblankett 8407 B:2011

eBlankett
NOK 369,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-09-06)
Price:

NOK 369,00 (excl. VAT)
NOK 461,25 (with VAT)

Product information: Denne blanketten skal brukes ved totalentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8407.
Committee: SN/K 251
Adopted: 2011-09-06