NS 3459:2011

NOK 969,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg
English title: Interchange of data for descriptions, price information and clearing for building and civil engineering works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-10-01)
Supersedes: NS 3459:2009 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3459:2012 Check Published
Number of pages: 56
Price:

NOK 969,00 (excl. VAT)
NOK 1 211,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 35
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.01
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.30
Scope: Standarden definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, inklusive prisforespørsel, pristilbud og avregning, mellom programsystemer og lagringsmedier. Den behandler ikke overføringsmedier og overføringsprotokoller.
Committee: SN/K 405
Adopted: 2011-10-01
Withdrawn: 2012-09-01
ICS: 35.240.30 - Anvendelser av IT i informasjon, dokumentasjon og forlagsvirksomhet
91.010.01 - Byggeindustri generelt