CEN/TS 81-76:2011

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 76: Evakuering med heis av personer med nedsatt funksjonsevne
English title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2011-08-03)
Number of pages: 32
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Committee: SN/K 037
Adopted: 2011-08-03
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper