NS-EN 1154:1996+A1:2002

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Bygningsbeslag - Dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking - Krav og prøvingsmetoder
English title: Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-02-01)
Supersedes: NS-EN 1154:1996 Alert Withdrawn
Number of pages: 32
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.190
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden fastsetter krav til dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking for pendeldører, der slike innretninger monteres på eller i karmen, på eller i døren eller i gulvet. Omfanget er begrenset til manuelt betjente dørlukkeinnretninger der lukkekraften påføres av brukeren når vedkommende åpner døren, slik at den går tilbake til lukket stilling på en kontrollert måte når den slippes. Innretninger som fjærhengsler, som ikke lukker døren på en kontrollert måte, omfattes ikke av omfanget av denne standarden. Dørlukkeinnretninger (dørlukkere) som er framstilt etter denne standarden, anbefales brukt der det kreves at døren skal lukke pålitelig og kontrollert. Dørlukkere brukt på brann-/røykdører trenger ytterligere egenskaper for å kunne bidra aktivt til å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i tilfelle brann, enten uavhengig eller som del av en hel dør. De ekstra kravene for dørlukkere brukt på brann-/røykdører er angitt i normativt tillegg A. Dørlukkere med elektrisk drevne dørholdere for bruk på brann-/røykdører dekkes av NS-EN 1155. Dørlukkere med innebygde dørkoordinatorer (med eller uten elektrisk drevet dørholder) omfattes av NS-EN 1158.
Adopted: 2012-02-01
ICS: 91.190 - Bygningstilbehør