NEK EN 60079-11:2012

Standard
NOK 3 150,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eksplosjonsfarlige områder - Del 11: Beskyttelse av utstyr ved egensikker utførelse "i"
English title: Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2012-01 (2012-02-01)
Supersedes: NEK EN 60079-11:2007 Alert Withdrawn
NEK EN 61241-11:2006 Alert Withdrawn
NEK EN 60079-27:2008 Check Published
Price:

NOK 3 150,00 (excl. VAT)
NOK 3 937,50 (with VAT)

Included in: ATEX Samling
ATEX - Eksplosjonsfarlige områder
ATEX - Eksplosjonsfarlige områder - EL
Product information: Denne standarden spesifiserer krav til konstruksjon og testing av egensikkert utstyr for bruk i Ex-sone 0, 1 og 2, og tilhørende utstyr som er tilkoblet egensikkert utstyr i Ex-områder.

Beskyttelsearten “i” gjelder for elektrisk utstyr der de elektriske kretsene i seg selv ikke er i stand til å forårsake en antennelse av en omgivende eksplosiv atmosfære, på grunn av energibegrensning. Standarden gjelder også for tilhørende utstyr som er plassert utenfor eksplosjonsfarlige områder, eller som er beskyttet av andre beskyttelsesarter som beskrevet i NEK EN 60079-0, og som beskytter kretser i eksplosjonsfarlig område.

NEK EN 60079-11:2012 erstatter utgaven fra 2007. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at for utstyr som skal tilfredsstille ATEX direktivet (94/9/EC, FUSEX) så er det standardene som er listet som harmoniserte standarder som gjelder, og det er alltid en overgangstid når nye standarder blir utgitt. Se Harmoniserte standarder under direktiv 94/9/EC for oppdatert liste.

Scope: NEW! IEC 60079-11:2011 is now available as IEC Standards+ 60079-11:2011 which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 60079-11:2011 specifies the construction and testing of intrinsically safe apparatus intended for use in an explosive atmosphere and for associated apparatus, which is intended for connection to intrinsically safe circuits which enter such atmospheres. This type of protection is applicable to electrical equipment in which the electrical circuits themselves are incapable of causing an explosion in the surrounding explosive atmospheres. This standard is also applicable to electrical equipment or parts of electrical equipment located outside the explosive atmosphere or protected by another Type of Protection listed in IEC 60079-0, where the intrinsic safety of the electrical circuits in the explosive atmosphere may depend upon the design and construction of such electrical equipment or parts of such electrical equipment. The electrical circuits exposed to the explosive atmosphere are evaluated for use in such an atmosphere by applying this standard. The requirements for intrinsically safe systems are provided in IEC 60079-25. This standard supplements and modifies the general requirements of IEC 60079-0, except as indicated in Table 1. Where a requirement of this standard conflicts with a requirement of IEC 60079-0, the requirements of this standard shall take precedence. This sixth edition cancels and replaces the fifth edition of IEC 60079-11 published in 2006, the first edition of IEC 61241-11 published in 2005, and partially replaces the second edition of IEC 60079-27 published in 2008 and constitutes a full technical revision. The significant changes with respect to the previous edition are listed below: - Inclusion of non-edition specific references to IEC 60079-0. - The merging of the apparatus requirements for FISCO from IEC 60079-27. - The merging of the requirements for combustible dust atmospheres from IEC 61241-11. - Clarification of the requirements for accessories connected to intrinsically safe apparatus; such as chargers and data loggers. - Addition of new test requirements for opto-isolators. - Introduction of Annex H about ignition testing of semiconductor limiting power supply circuits. The contents of the corrigendum of January 2012 have been included in this copy.
Committee: NEK/NK31
Adopted: 2012-02-01
ICS: 29.260.20 - Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer
903.01 - Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige omgivelser
922.02.01 - ATEX - Harmoniserte EN-normer og -standarder for utstyr i eksplosjonsfarlige områder - Elektrisk utstyr