NS 3940:2012

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Areal- og volumberegninger av bygninger
English title: Calculation of areas and volumes of buildings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 4 (2012-05-01)
Supersedes: NS 3940:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder til NS 3031
Startpakke for byggmestre
Product information: NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.
Scope: Denne standarden omhandler definisjoner av begreper og beregning av areal og volum for rom, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Standarden gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger, både under bygging og i hele bruksperioden, så vel som ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende. Areal- og volumbegrepene som er definert i denne standarden, er utformet for praktisk bruk, som utgangspunkt for måling av ulike aspekter knyttet til en bygnings ytelse, eller som en hjelp ved planlegging. De skal gjøre det mulig å foreta en vurdering med grunnlag i funksjonelle, tekniske og økonomiske aspekter. Standarden imøtekommer behovet for en begrepsoversikt ved planlegging og styring av prosjekter. Denne standarden omhandler ikke temaet fasilitetsstyring, se: NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) – Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring.
Committee: SN/K 004
Adopted: 2012-05-01
ICS: 900.01.05 - Kap.5 - Grad av utnytting
900.03.10 - Kap.10 - Konstruksjonssikkerhet
900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
91.010.30 - Tekniske aspekter
914 - Referansestandarder til NS 3031
929 - Startpakke for byggmestre