Veiledning til NS 3940 - arealbetegnelser bolig

Standard
NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704
English title: Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 3 (2012-05-01)
Supersedes: Veiledning til NS 3940 Alert Withdrawn
Number of pages: 17
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Product information: Formålet med veiledningen er å vise hvilke arealenheter som skal nyttes ved kjøp/salg av boliger og fritidsboliger, dersom areal oppgis, og hvordan disse arealene måles. I standarden NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger finnes definisjonene på alle areal- og volumbegreper som kan brukes i ulike sammenhenger.
Adopted: 2012-05-01