Veiledning til NS 3940 - utleieareal næringsbygg

Standard
NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012. P696
English title: Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012. P696
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-05-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Product information: Hensikten med veiledningen er å vise hvilke prinsipper for arealberegning som skal benyttes ved utleie av næringseiendom, og hvordan disse skal måles. Veiledningen er basert på NS 3940:2012 Areal og volumberegning av bygninger, men den inneholder ytterligere presiseringer og stiller to tilleggskrav til måleverdighet.
Adopted: 2012-05-01