NS 3901:2012

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Krav til risikovurdering av brann i byggverk
English title: Requirements for risk assessment of fire in construction works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-06-01)
Supersedes: NS 3901:1998 Alert Withdrawn
NS 3901.E Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.01
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.01
NS ICS 13
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne standarden tar for seg risikovurdering i hele byggverkets livssyklus med fokus på brannsikkerhet for alle typer byggverk på land. Risikovurderinger etter denne standarden er ment å være et hjelpemiddel ved prosjektering av brannsikkerhet. For risikovurdering av andre hendelser enn brann vises det til NS 5814.
Committee: SN/K 227
Adopted: 2012-06-01
ICS: 13.220.01 - Generelle standarder om brannvern
900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
91.120.01 - Beskyttelse av og i bygninger generelt