NS-EN 1995-2:2004+NA:2010

NOK 955,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 2: Bruer
English title: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-03-01)
Supersedes: NS 3470-1:1999 Alert Withdrawn
NS-EN 1995-2:2004 Alert Withdrawn
NS 3470-1:1999/A1:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 36
Price:

NOK 955,00 (excl. VAT)
NOK 1 193,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
NS ICS 93.040
NS ICS 93
Eurokode 5
Eurokoder komplett
Scope: (1) NS-EN 1995-2 inneholder generelle dimensjoneringsregler for bærende deler av bruer, dvs. konstruksjonsdeler som har betydning for påliteligheten til hele eller deler av brua, og som er laget av trevirke eller trebaserte materialer, enten alene eller i kombinasjon med betong, stål eller andre materialer. (2) NS-EN 1995-2 omhandler følgende emner: Kapittel 1: Generelt Kapittel 2: Grunnlag for prosjektering Kapittel 3: Materialegenskaper Kapittel 4: Bestandighet Kapittel 5: Grunnlag for konstruksjonsanalyse Kapittel 6: Bruddgrensetilstander Kapittel 7: Bruksgrensetilstander Kapittel 8: Forbindelser Kapittel 9: Utførelse og overvåking (3) Kapittel 1 og 2 inneholder også andre punkter i tillegg til dem som finnes i NS-EN 1990:2002 “Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner”. (4) NS-EN 1995-1-1 gjelder med mindre annet er nevnt.
Committee: SN/K 064
Adopted: 2010-03-01
ICS: 911.05 - Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.20 - Trekonstruksjoner
93.040 - Brokonstruksjoner