NS 8433:2012

NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
English title: General conditions of contract for maintenance and management of parks and landscape
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-07-01)
Number of pages: 16
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.40
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (leverandøren) påtar seg skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg, for en annen part (oppdragsgiveren), i samsvar med oppdragsgiverens spesifikasjoner. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der en part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående oppdragsgiveren gjelder da for leverandøren, mens bestemmelsene angående leverandøren gjelder for underleverandøren.
Committee: SN/K 276
Adopted: 2012-07-01
ICS: 65.020.40 - Landskapsarkitektur og skogbruk
91.010.20 - Avtaleaspekter