NS 3424:2012

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
English title: Condition survey of construction works - Content and execution
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-09-01)
Supersedes: NS 3424:1995 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden definerer tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger.
Committee: SN/K 292
Adopted: 2012-09-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.30 - Tekniske aspekter