NS 3459:2012

NOK 787,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg
English title: Exchange of data for specifications, price information and settlements in building and civil engineering works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-09-01)
Supersedes: NS 3459:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 787,00 (excl. VAT)
NOK 983,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 35
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.01
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.30
Scope: Standarden definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, inklusive prisforespørsel, pristilbud og avregning, mellom programsystemer og lagringsmedier. Den behandler ikke overføringsmedier og overføringsprotokoller.
Committee: SN/K 405
Adopted: 2012-09-01
ICS: 35.240.30 - Anvendelser av IT i informasjon, dokumentasjon og forlagsvirksomhet
91.010.01 - Byggeindustri generelt