NS-EN ISO/IEC 17020:2012

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Samsvarsvurdering — Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer (ISO/IEC 17020:2012)
English title: Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-09-04)
Supersedes: NS-EN ISO/IEC 17020:2004 Alert Withdrawn
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.20
NS ICS 03
Scope: Denne internasjonale standarden inneholder krav til kompetanse for organer som utfører inspeksjon, og til uavhengighet og konsistens i deres inspeksjonsaktiviteter. Den gjelder for inspeksjonsorganer av type A, B eller C som definert i denne internasjonale standarden, og den gjelder for alle inspeksjonstrinn.
Committee: SN/K 205
Adopted: 2012-09-04
ICS: 03.120.20 - Produkt- og bedriftsertifisering. Bedømmelse av overenstemmelse