Blankett 8433:2012

eBlankett
NOK 369,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Kontrakt om skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
English title: Kontrakt om skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: (2012-09-01)
Price:

NOK 369,00 (excl. VAT)
NOK 461,25 (with VAT)

Product information: I Blankett 8433 har man regulert de forholdene som partene særlig bør avklare i forbindelse med den enkelte kontraktsinngåelsen. Denne avtaleblanketten henger derfor nøye sammen med NS 8433. OBS! Denne blanketten er dessverre ikke kompatibel med Mac.
Adopted: 2012-09-01