NS-EN ISO 12100:2010

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)
English title: Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-01-01)
Supersedes: NS-EN ISO 12100-1:2003 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 12100-2:2003 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 14121-1:2007 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 80
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.13
NS ICS 13.110
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden angir grunnleggende terminologi, prinsipper og en metode for å oppnå sikkerhet ved konstruksjon av maskiner. Den angir prinsipper for risikovurdering og risikoreduksjon. Disse prinsippene er basert på kunnskap om og erfaring med konstruksjon, bruk, hendelser, ulykker og risiko knyttet til maskiner. Det er beskrevet prosedyrer for å identifisere farer og beregne og evaluere risiko under relevante faser i maskinenes livssyklus, og for å eliminere farer eller for å sørge for tilstrekkelig risikoreduksjon. Det gis veiledning om dokumentasjonen og verifikasjonen av risikovurderings- og risikoreduksjonsprosessen. Denne internasjonale standarden er også ment å skulle brukes som et grunnlag for utarbeidelse av Beller C-standarder for sikkerhet. Den omhandler ikke risiko og/eller skade på husdyr, eiendommer eller miljø.
Committee: SN/K 107
Adopted: 2011-01-01
ICS: 01.040.13 - Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet (Ordlister)
13.110 - Maskinsikkerhet
931.01.01 -