NS-EN 13508-1:2012

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Undersøkelse og tilstandsvurdering av avløpsledninger utenfor bygninger - Del 1: Generelle krav
English title: Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General Requirements
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-01-01)
Supersedes: NS-EN 13508-1:2003 Alert Withdrawn
Number of pages: 36
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 93.030
NS ICS 93
Referansestandarder TEK - Komplett
Committee: SN/K 085
Adopted: 2013-01-01
ICS: 900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
93.030 - Eksterne vann- og avløpssystemer