Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 1 760,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300, NS-EN ISO 22301, SN-ISO/TR 22312 og NS-ISO 22320.
English title: Collection of standards - Societal security. The collection contains the following standards: NS-EN ISO 22300, NS-EN ISO 22301, SN-ISO/TR 22312 og NS-ISO 22320.
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-01-30)
Price:

NOK 1 760,00 (excl. VAT)
NOK 2 200,00 (with VAT)

Full price: NOK 1 760,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 2 200,00 (with VAT)

Product information: Alle organisasjoner må være forberedt på å håndtere menneskeskapte hendelser eller naturkatastrofer som kan skade organisasjonen. Bruk av standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Standarder brukes som spesifikasjon av krav og retningslinjer til varer, tjenester og prosesser innenfor området samfunnssikkerhet.
Adopted: 2013-01-30

 

Innhold av samlingen (5)

NOK 828,00 (excl. VAT)

Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2020-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning (ISO 22315:2014)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements (ISO 22397:2014)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 567,00 (excl. VAT)

Societal security - Technological capabilities

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Security and resilience - Emergency management - Guidelines for incident management

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
  1 - 5