NS-EN 1998-4:2006+NA:2013

NOK 818,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 4: Siloer, beholdere og rørledninger
English title: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-02-01)
Supersedes: NS-EN 1998-4:2006 Alert Withdrawn
Number of pages: 92
Price:

NOK 818,00 (excl. VAT)
NOK 1 022,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
Eurokode 8
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 8 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

Committee: SN/K 064
Adopted: 2013-02-01
ICS: 91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv
911.08 - Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning