NS 3454:2013

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
English title: Life cycle costs for construction works - Principles and classification
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-03-01)
Supersedes: NS 3454:2000 Alert Withdrawn
Number of pages: 32
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.99
Referansestandarder TEK - Komplett
Product information: NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. NS 3454 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk (både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en bygningsdel.
Scope: Denne standarden omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet og sammenhengen mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av en bygningsdel eller et byggverk. I tillegg til kostnadsposter (hovedpost 1 - 6) som er inkludert i standardens normative del, er det i standardens tillegg foreslått aktuelle tilleggsposter som ikke inngår i livssykluskostnadene for selve byggverket. Disse postene er inkludert slik at det er mulig å ta hensyn til dem på en systematisk måte i en analyse.
Committee: SN/K 511
Adopted: 2013-03-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.99 - Andre aspekter