NEK 439-A:2013

Vare
NOK 1 390,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Check Published
Norwegian title: Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A
English title: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - part A.
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 2.N (2013-03-15)
Supersedes: NEK 439:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 180
Price:

NOK 1 390,00 (excl. VAT)
NOK 1 737,50 (with VAT)

Product information: NEK 439 Del A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis sakkyndige personer og ikke-sakkyndig personer
Committee: NS
Adopted: 2013-03-15