NS 3454:2013/AC:2013

NOK 0,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Rettelsesblad AC - Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
English title: Corrigendum AC - Life cycle costs for construction works - Principles and classification
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-08-01)
Number of pages: 8
Price:

NOK 0,00 (excl. VAT)
NOK 0,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.99
Referansestandarder TEK - Komplett
Committee: SN/K 511
Adopted: 2013-08-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.99 - Andre aspekter