NS-EN 539-2:2013

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Tegltakstein for tekking med omlegg - Bestemmelse av fysiske egenskaper - Del 2: Prøving av frostbestandighet
English title: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-08-01)
Supersedes: NS-EN 539-2:2006 Alert Withdrawn
NS-EN 539-2:2006/AC:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.15
NS ICS 91.100.25
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 428
Adopted: 2013-08-01
ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter
91.100.25 - Keramiske produkter til bygninger