NS-ISO 10393:2013

NOK 1 315,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Tilbakekalling av forbrukerprodukter - Retningslinjer for leverandører
English title: Consumer product recall - Guidelines for suppliers
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-09-01)
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 315,00 (excl. VAT)
NOK 1 643,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS ICS 13
NS ICS 13.120
NS ICS 97
NS ICS 97.020
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Abstract: http://pod.iso.org/isostd/livelink?func=doc.fetch&nodeid=47741271&doctitle=ISO_10393;2013(E)-Abstract_(EN)

Adopted: 2013-09-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt
13.120 - Sikkerhet i hjemmet
97.020 - Husstell generelt