NEK EN 60079-25:2010/AC:2013

NOK 0,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems
English title: Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2010-10 (2013-11-01)
Superseded by: NEK EN IEC 60079-25:2022 Check Published
Price:

NOK 0,00 (excl. VAT)
NOK 0,00 (with VAT)

Included in: ATEX Samling
ATEX - Eksplosjonsfarlige områder
ATEX - Eksplosjonsfarlige områder - EL
Committee: NEK/NK31
Adopted: 2013-11-01
ICS: 29.260.20 - Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer
922.02.01 - ATEX - Harmoniserte EN-normer og -standarder for utstyr i eksplosjonsfarlige områder - Elektrisk utstyr
903.01 - Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige omgivelser