Lyskultur publikasjon 3 (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 430,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Idrettsbelysning
English title: No english title
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 3 (2020-07-01)
Number of pages: 108
Price:

NOK 1 430,00 (excl. VAT)
NOK 1 787,50 (with VAT)

Product information:

Publikasjonen skal gi råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk. Den gir også eksempler på hvordan man kan løse utfordringene ved gode produktvalg og riktig prosjektering.

Den er et svar på utfordringene mange har i forhold til å tolke NS-EN 12193:2018, men også det faktum at mange av særidrettene har sine egne krav. Publikasjonen tar også for seg kraftig utvidede krav til belysning for fjernsyn i NS-EN 12193:2018.

Publikasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementets idrettsavdeling. Kulturdepartementet og Lyskultur håper at publikasjon 3. Idrettsbelysning vil være et godt verktøy i arbeidet med å skape gode idrettsanlegg, og den gir et godt grunnlag for å oppfylle funksjonskravene til trenings- og konkurranseanlegg.

Alle som prosjekterer belysning idrettsanlegg vil ha stor nytte av denne publikasjonen..

Inneholder blant annet:

  Europa standarden NS-EN 12193:2007
  Nødvendige data for prosjektering vedr. armaturer og lyskilder
  Generelle prinsipper for belysningsinstallasjonen
  Belysningskrav for de mest praktiserte idrettene i Europa
  Belysningsprinsipper
  Armaturer
  Lyskilder
  Lysmaster
  Elektrotekniske forhold
  Styring og energibruk
  Sikkerhetsbelysning for utøvere
  Belysning i tilskuerområde
  Montasje
  Kontrollmåling
  Eksempler og belysningsløsninger
  Universell utforming
  Økonomiske tilskuddsordninger
  Bestillerkompetanse
Adopted: 2020-07-01