NS 8141-2:2013

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk
English title: Vibration and shock - Guideline limit values for construction work, open-pit and pit mining and traffic - Part 2: Effects of vibration on construction works from construction activities other than blasting, and from traffic
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-12-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 17.140
NS ICS 17.140.20
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 17
NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 293
Adopted: 2013-12-01
ICS: 17.140.20 - Støy fra maskiner og utstyr
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv
93.080.01 - Veianlegg generelt