NS 8436:2014

NOK 450,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for callsentertjenester
English title: General conditions of contract for call centre services
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-04-01)
Number of pages: 12
Price:

NOK 450,00 (excl. VAT)
NOK 562,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.99
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

Det har vært et ønske fra sentrale aktører om å få standardiserte løsninger på Callsentertjenester. Standardiserte løsninger gir forutsigbarhet og forenkling. Fordelen med å bruke standarden er at man får regulert alle forhold som ligger til grunn for partenes samarbeid.

Scope: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold der en part (leverandøren) leverer en tjeneste som i det vesentlige utgjør callsentertjenester i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Hensikten med denne standarden er å regulere de overordnede forhold som ligger til grunn for partenes samarbeid. I tillegg til standarden vil partene inngå en avtale for det enkelte prosjekt (prosjektavtale(r)). Standarden omfatter både inngående og utgående tjenester. Vilkårene i denne standarden gjelder alle underliggende avtaler mellom partene som er knyttet til denne avtalen, med mindre annet uttrykkelig framgår av den enkelte prosjektavtale. Hver enkelt prosjektavtale vil i tillegg inneholde startdato og volum for de prosjekt som omfattes av prosjektavtalen, og de spesielle vilkår som i hvert enkelt tilfelle er avtalt.
Committee: SN/K 550
Adopted: 2014-04-01
ICS: 03.080.99 - Andre tjenester