NS 3931:2014

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektrotekniske installasjoner i boliger
English title: Electrotechnical installations in buildings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-04-01)
Supersedes: NS 3931:2001 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 29
NS ICS 29.120
NS ICS 29.120.01
NS ICS 91.140.50
Product information:

NS 3931 sikrer at prosjektering og utførelse av elektrotekniske installasjoner i boliger følger gjeldende standarder. Her samordnes krav og anbefalinger i en rekke styrende dokumenter med fokus på funksjonalitet og framtidsrettede boliginstallasjoner.

Standarden definerer en grunninstallasjon som omfatter infrastruktur (plass i sentraler, trekkerør og bokser) samt i tillegg funksjonelle krav. Standardens krav forbereder fortløpende oppgradering etter behov relatert til livsløpsstandard:

  • oppgradering av installasjon kan skje i takt med utvikling av ny teknologi
  • tilfredsstille krav til universell utforming
  • forberede anvendelse av elektroniske hjelpemidler innenfor helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi)
  • etablere styring og automatisering av tekniske bygningsinstallasjoner til belysning, varme, ventilasjon, overvåkning/måling og alarm
Committee: SN/K 011
Adopted: 2014-04-01
ICS: 29.120.01 - Elektrisk installasjonsmateriell generelt
91.140.50 - Elektrisitetsforsyningssystemer