Energi og petroleum: Drilling - NORSOK-standarder

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 4 675,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Energi og petroleum – Drilling - NORSOK standarder
English title: Energy and petroleum - Drilling - NORSOK standards
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Price:

NOK 4 675,00 (excl. VAT)
NOK 5 843,75 (with VAT)

Full price: NOK 4 675,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 5 843,75 (with VAT)

Product information:

Denne standardsamlingen består av NORSOK-standarder innenfor oljeboringsområdet (Drilling). Alle standardene er referert til av Petroleumstilsynet.

Standardsamlingen dekker prinsipper og krav for faste og flytende plattformer gjennom et representativt utvalg.

Standardene omhandler blant annet brønnvedlikehold, ventiltrær, brønnkontroll systemer, tilstandskontroll av brønnen, brønnrør, stigerørsystem, brønnsementering og trykktesting.

Adopted:
ICS: 913.02 - NORSOK del D - Drilling

 

Innhold av samlingen (4)

NORSOK D-001

Standard

NOK 1 201,00 (excl. VAT)

Drilling facilities. Edition 3, December 2012. Correction of a misprint has been corrected in sub clause 6.35.1. 2013-01-10

LanguageEngelskEdition: 3 (2012-12-11)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 514,00 (excl. VAT)

Well integrity in drilling and well operations

LanguageEngelskEdition: 5.0 (2021-12-24)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 201,00 (excl. VAT)

Well testing, clean-up and flowback systems

LanguageEngelskEdition: 3.0 (2021-03-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 201,00 (excl. VAT)

Well intervention equipment.

LanguageEngelskEdition: 1 (2020-01-13)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
  1 - 4