NEK 900:2014

NOK 2 275,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektriske jernbaneinstallasjoner
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-06-01)
Number of pages: 235
Price:

NOK 2 275,00 (excl. VAT)
NOK 2 843,75 (with VAT)

Product information: NEK 900 er en normsamling om elektriske jernbaner hvor det sentrale emnet er kontaktledning for togframføring. Samlingen behandler blant annet: Elsikkerhet, jording og returkrets for slike systemer. NEK 900 er en samling av: NEK EN 50119, NEK EN 50122-1, NEK EN 50122-2 og NEK EN 50122-3
Scope: NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner er en samling av: NEK EN 50119 Jernbaneanvendelser - Faste installasjoner - Opphengte kontaktledninger for elektrisk togframføring NEK EN 50122-1 Jernbaneanvendelser - Faste installasjoner - Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets -- Del 1: Beskyttende tiltak mot elektrisk sjokk NEK EN 50122-2 Jernbaneanvendelser - Faste installasjoner - Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets -- Del 2: Tiltak mot påvirkning av vagabonderende strømmer fra traksjonssystemer med d.c. NEK EN 50122-3 Jernbaneanvendelser - Faste installasjoner - Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets -- Del 3: Gjensidig påvirkning mellom traksjonssystemer med d.c. og med a.c.
Committee: NEK/NK9
Adopted: 2014-06-01