NS 11030:2013

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse
English title: Universal design - Equal access to services and requirements to service providing
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-12-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 11.180
NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.30
NS ICS 11
NS ICS 11.180.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 531
Adopted: 2013-12-01
ICS: 03.080.30 - Forbrukertjenester
11.180.01 - Hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede generelt