Energi og petroleum – NORSOK standarder for HMS

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 3 600,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Energi og petroleum – NORSOK standarder for HMS området
English title: Energy and petroleum - NORSOK standards for HSE related activities
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Price:

NOK 3 600,00 (excl. VAT)
NOK 4 500,00 (with VAT)

Full price: NOK 4 749,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 5 936,25 (with VAT)

Product information:

Denne standardsamlingen består av NORSOK-standarder inkludert referanser innenfor «HMS området». NORSOK serien er delvis referert til av Petroleumstilsynet.

Standardsamlingen dekker prinsipper og retningslinjer for utvikling av sikkert design av offshore innretninger for olje og gas produksjon.

Standardene dekker også implementering av teknologi og kriseberedskap for å etablere og opprettholde et adekvat sikkerhets nivå for personell, miljø og materiell.

Standardsamlingen fastsetter designkrav relatert til arbeidsmiljø på oljeinstallasjoner så vel som krav til systematisk ledelse av temaer innen arbeidsmiljø ila. prosjekterings- og designfasen. Operatørselskapene kan også bruke retningslinjer for FEED (front end engineering og design) kontrakter. Det er også beskrevet metoder for arbeidsmiljøanalyser og dokumentasjon av maskineri relatert til regelverk og normative referanser. Metodene kan også brukes til andre tekniske produkter med tilsvarende risiko. Standardserien inneholder en metode for kontraktører for oljeindustrien. Den forsøker å definere en prosess for å fokusere på risikoidentifisering. Dermed kan inngåtte kontrakter forenkle oppdraget med begrenset risiko.

Blant annet omhandler standardene temaer som: ergonomi, risiko beregning, personlig sikkerhets utstyr (PPE), sikker jobb analyse (SJA) og HMS ledelses system.

Standardsamlingen har som formål å dekke Oljedirektoratets forskrifter relatert til design og utstyr av innretninger innen petroleumsvirksomhet på norsk territorialfarvann.

Denne standardsamlingen gjør det lettere å få oversikt over de mest relevante NORSOK-standardene innenfor HMS-relaterte forhold knyttet til oljevirksomhet på norsk sokkel.

Adopted:
ICS: 913.13 - NORSOK del S - Safety (SHE)

 

Innhold av samlingen (1)

NOK 1 370,00 (excl. VAT)

HSEQ evaluation of suppliers and HSEQ requirements in contract

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2020-10-10)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
  1 - 1