NS 3511:2014

NOK 1 036,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Måling av relativ fuktighet (RF) i betong
English title: Measurement of the relative humidity (RH) in concrete
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-12-01)
Number of pages: 28
Price:

NOK 1 036,00 (excl. VAT)
NOK 1 295,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
Product information:

En korrekt fuktmåling forutsetter både god kunnskap om fuktteori og praktisk gjennomføring. I tillegg er det meget sentralt å ha en tilfredsstillende kompetanse om fuktmåleutstyr og hvordan man vurderer aktuelle feilkilder. Dagens marked forutsetter at fuktmåling gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Med tanke på juridiske og økonomiske aspekter er det derfor nødvendig at de som gjennomfører fuktmålinger i både nybygg og eksisterende bygninger har en oppdatert kunnskap.

Scope: Denne standarden fastsetter en metode for måling av relativ fuktighet (RF) i borehull i betongkonstruksjoner. Metoden retter seg inn mot RF-måling i nystøpt betong i forbindelse med uttørkingsprosessen før legging av overflatebelegg, det vil si den siste kontrollmålingen før belegget legges. Standarden inneholder to normative tillegg, A og B, for korreksjon av avlest RF og for måling av RF i normalttørkende avrettingslag. Deler av metoden er aktuell også i andre sammenhenger, for eksempel RF-måling i eldre betongkonstruksjoner i forbindelse med skadeutredninger eller RF-målinger i andre materialer enn betong. Metoden må da tilpasses det aktuelle tilfellet. I tillegg D (informativt) er det gitt anvisninger for tilpasninger av metoden i forbindelse med skadeundersøkelser.
Committee: SN/K 346
Adopted: 2014-12-01
ICS: 91.080.40 - Betongkonstruksjoner