NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 2 725,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Samlingen inneholder NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper, del 1-4.
English title: The collection contains the standards NS-EN 378 part 1 - 4, Refrigerating systems and heat pumps
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: no/en
Price:

NOK 2 725,00 (excl. VAT)
NOK 3 406,25 (with VAT)

Full price: NOK 2 725,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 3 406,25 (with VAT)

Product information:

NS-EN 378 serien er en oversettelse av og basert på EN 378 del 1-4 fra 2016). Standardene er utarbeidet av den tekniske EN-komiteen 182 «Refrigerating systems, safety and environmental requirements», i regi av den tyske standardiseringsorganisasjonen DIN.

Serien inneholder:

Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

Del 3: Oppstillingssted og personvern

Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Standardserien omhandler sikkerhets- og miljøkrav for utforming, framstilling, konstruksjon, installasjon, drift, vedlikehold, reparasjon og kassering av kuldeanlegg og apparater med hensyn til det lokale og det globale miljøet. Den vil derfor bidra til å minimere mulige farer for personer, eiendom og miljøet på grunn av kuldeanlegg og kuldemedier. Disse farene er i hovedsak knyttet til de fysiske og kjemiske egenskapene til kuldemedier, i tillegg til trykk og temperatur som oppstår i kuldemediekretsløp.

Abonnér på standardsamlingen «NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper». Tjenesten "abonnement på web" sikrer at du alltid har oppdaterte versjoner av standardene du trenger. En abonnementsavtale går over 3 år, og prisen er meget fordelaktig. Nye revisjoner av standardene legges automatisk inn i løsningen uten ekstra kostnad. Ta kontakt med en av våre selgere på e-post: salg@standard.no, eller telefon 67 83 87 00 for å få et tilbud.

Adopted:

 

Innhold av samlingen (8)

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

LanguageEngelskEdition: 2020-10 (2020-11-16)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection

LanguageEngelskEdition: 2020-10 (2020-11-16)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 378-2:2016

Standard

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 378-2:2016

Standard

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

LanguageNorskEdition: 1 (2017-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

LanguageNorskEdition: 2016-11 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

LanguageNorskEdition: 2016-11 (2021-06-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection

LanguageNorskEdition: 2016-11 (2021-06-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
  1 - 8