NS-EN 16646:2014

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vedlikehold - Vedlikehold innenfor forvaltning av bygg, anlegg og produksjonssystemer
English title: Maintenance - Maintenance within physical asset management
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2015-03-01)
Number of pages: 40
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 226
Adopted: 2015-03-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt