NS-EN ISO 16283-1:2014

NOK 1 091,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014)
English title: Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-05-01)
Supersedes: NS-EN ISO 140-14:2004 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 140-4:1998 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 140-5:1998 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 140-7:1998 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 140-14:2004 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 140-14:2004/AC:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 091,00 (excl. VAT)
NOK 1 363,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Scope: Denne delen av NS-EN ISO 16283 angir prosedyrer for å bestemme luftlydisolasjon mellom to rom i en bygning ved bruk av lydtrykkmålinger. Disse prosedyrene er ment for rom med volum fra 10 m3 til 250 m3 i frekvensområdet fra 50 Hz til 5000 Hz. Måleresultatene kan brukes til å kvantifisere, vurdere og sammenligne luftlydisolasjon i umøblerte eller møblerte rom der lydfeltet kan være tilnærmet diffust. Den målte luftlydisolasjonen er frekvensavhengig og kan konverteres til en ett-tallsverdi for å beskrive den akustiske ytelsen ved bruk av vurderingsprosedyrer i NS EN ISO 717 1.
Committee: SN/K 001
Adopted: 2014-05-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.