Veiledning til NS-EN 15232 P-754

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-04-30)
Number of pages: 24
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Standardsamling Riktig med en gang
Product information:

Bygningsautomatisering kan redusere energibruken i bygg med 30 %.

Denne veiledningen gir innføring i hvordan energiytelsen i bygninger kan bedres for å redusere byggets energikostnader-, klima og miljøpåvirkning, samt bedre byggets energiklasse og energikarakter.

Dette er en norsk veiledning for bruk av NS-EN 15232:2012 - Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering og bygningsadministrasjon. Veiledningen kan også benyttes sammen med den nyeste utgaven av standarden NS-EN 15232-1:2017.

Veiledningen tar for seg den forenklede metoden for beregninger, kalt "faktormetoden". Ved hjelp av forklarende tabeller og et konkret eksempel vil leseren få innblikk i riktig bruk av standarden NS-EN 15232:2012 og NS-EN 15232-1:2017.

Veiledningen gir også økt innsikt i hvordan energibruken i bygninger kan reduseres ved riktig bruk av bygningsautomasjon.

Sammen med standarden gir veiledningen konkrete tekniske løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg, i nybygg så vel som i eksisterende bygninger.

Committee: SN/K 025
Adopted: 2015-04-30
ICS: 930 - Riktig med en gang