NS-EN 13157:2004+A1:2009

NOK 1 091,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Kraner - Sikkerhet - Manuelt drevne kraner
English title: Cranes - Safety - Hand powered cranes
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2009-11-01)
Number of pages: 56
Price:

NOK 1 091,00 (excl. VAT)
NOK 1 363,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 53.020
NS ICS 53.020.20
NS ICS 53
Scope: Denne europeiske standarden angir krav til de manuelt drevne kranene som er definert i punkt 3: – manuelle kjettingtaljer; – jekketaljer; – manuelle vaiertaljer; – manuelt drevne løpekatter til løfteutstyr; – trommelvinsjer; – taljer og ledetrinser. De signifikante farene som dekkes av denne europeiske standarden, er beskrevet i punkt 4. Denne europeiske standarden dekker ikke farer som er forbundet med løfting av personer. Denne standarden angir ikke tilleggskrav for: – bruk ved omgivelsestemperaturer utenfor området -10 °C til +50 °C, – manuelt drevet løfteutstyr som kommer i direkte kontakt med matvarer eller legemidler, som krever høyt nivå av renslighet av hygieneårsaker; – farer som oppstår ved håndtering av spesifikke farlige stoffer (f.eks. eksplosiver, varme smeltemasser, strålemateriale); – farer forårsaket av bruk i eksplosive atmosfærer. Denne europeiske standarden gjelder for manuelt drevet løfteutstyr som er produsert etter datoen da CEN godkjente denne standarden.
Committee: SN/K 048
Adopted: 2009-11-01
ICS: 931.03.01 -
931.04.01 -
53.020.20 - Kraner