NS 3070-1:2015

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Samordning av ledninger i grunnen - Del 1: Avstandskrav
English title: Coordination of pipes and cables in the ground - Part 1: Spacing distance requirements
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-07-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.10
NS ICS 29
NS ICS 29.060
NS ICS 29.060.01
Scope: Denne standarden angir grunnleggende krav og minimumsavstander for ledninger i grunnen, samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike veg- og gateprofiler. Avstandskravene gjelder for:  vannforsyning og avløp;  fjernvarme og fjernkjøling;  gass;  avfallssug;  strøm;  ekom. Standarden angir først krav og målsetninger for hvert enkelt av fagene (ledningstypene). For flere gateeller vegtyper angir standarden deretter den anbefalte samordnede plasseringen av ledninger tilhørende ulike fag. Avstandskravene gjelder i og utenfor veg. Standarden gjelder for planlegging, prosjektering, nybygging og omlegging. Ved omlegging av eksisterende infrastruktur gjelder de bestemmelsene i standarden som er relevante.
Committee: SN/K 354
Adopted: 2015-07-01
ICS: 23.040.10 - Jernrør. Stålrør
29.060.01 - Elektriske tråder og kabler generelt