NS-EN 13986:2004+A1:2015

NOK 893,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking
English title: Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2015-07-01)
Supersedes: NS-EN 13986:2004 Alert Withdrawn
NS-EN 13986:2004 Alert Withdrawn
Number of pages: 72
Price:

NOK 893,00 (excl. VAT)
NOK 1 116,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.79
NS ICS 79.060
NS ICS 79.060.01
NS ICS 83.140
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 79
NS ICS 83
NS ICS 83.140.99
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 094
Adopted: 2015-07-01
ICS: 01.040.79 - Treteknikk (Ordlister)
79.060.01 - Trebaserte plater generelt
83.140.99 - Andre produkter av gummi og plast