NS-EN ISO 9001:2015

NOK 1 375,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
English title: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2015-09-21)
Supersedes: NS-EN ISO 9001:2008 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 9001:2008 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 Alert Withdrawn
prNS-ISO/FDIS 9001 Alert Withdrawn
Number of pages: 44
Price:

NOK 1 375,00 (excl. VAT)
NOK 1 718,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 03
Ledelsessystemer for kvalitet
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet.

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 9001 og relaterte standarder. Se våre kurssider for en oversikt.

Adopted: 2015-09-21
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
907 - Systemer for kvalitetsstyring
03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring