NEK 440:2015

Standard
NOK 2 155,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Stasjonsanlegg over 1 kV
English title: Power installation exceeding 1 kV
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 3.0 (2015-09-01)
Supersedes: NEK 440:2011 Alert Withdrawn
Superseded by: NEK 440:2022 Check Published
Number of pages: 194
Price:

NOK 2 155,00 (excl. VAT)
NOK 2 693,75 (with VAT)

Scope: NEK NEK 440 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 61936 og EN 50522 med veiledninger som gir ytterligere informasjon om norske forhold, norske anbefalinger og krav i norske regelverk. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske stasjonsanlegg og i andre del av normen spesifiseres krav til prosjektering og montasje av jording av de samme elektriske installasjonene. Normen passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.
Committee: NEK/NK99
Adopted: 2015-09-01
Withdrawn: 2022-11-21
ICS: 29.120.50 - Sikringer og annet utstyr for beskyttelse mot overstrøm
29.080.01 - Elektrisk isolasjon generelt
29.020 - Elektroteknikk generelt