NS 8431:2015

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester
English title: General conditions of contract for the delivery of cleaning services
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-10-01)
Supersedes: NS 8431:2005 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.10
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør. Den er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (leverandøren) påtar seg å levere renholdstjenester og renholdsrelaterte serviceoppgaver i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående oppdragsgiveren gjelder da for leverandøren, mens bestemmelsene angående leverandøren gjelder for underleverandøren.
Committee: SN/K 540
Adopted: 2015-10-01
ICS: 03.080.10 - Industritjenester
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse