NS 9456:2015

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Visuell registrering av sjøvandrende laksefisk i vassdrag
English title: Visual registration of sea migrating salmonids in watercourses
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-11-01)
Supersedes: NS 9456:2004 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 13
NS ICS 13.060.70
Scope: Denne standarden gir krav og retningslinjer for registrering av sjøvandrende laksefisk av artene laks (Salmo salar), ørret (sjøørret, Salmo trutta) og røye (sjørøye, Salvelinus alpinus) i vassdrag. Standarden omfatter registrering fra land og i vann. Standarden omfatter ikke tellesystemer for oppvandrende fisk.
Committee: SN/K 195
Adopted: 2015-11-01
ICS: 13.060.70 - Undersøkelse av vannets biologiske egenskaper
65.150 - Fiske og fiskeoppdrett